Let op!

Let op!

Criminelen maken misbruik van de naam MAX. Wij willen u er op attenderen dat medewerkers van MAX NOOIT zonder aanleiding bij u aan de deur komen.

Heeft u iemand aan de deur gehad die zich onterecht voordeed als een medewerker van MAX? Of heeft iemand u op straat aangesproken en uit naam van MAX u gevraagd geld te pinnen? Of is u een kerstpakket namens MAX aangeboden?

Belt u dan onmiddellijk de politie. Via 0900 - 88 44

Bent u telefonisch benaderd door MAX, en twijfelt u of dit wel echt een medewerker van MAX was?
Bel met onze publieksservice via:
035 - 677 61 88

Of stuur een mail naar:
info@omroepmax.nl