Aansprakelijkheidsbeperking E-mail disclaimer

Dit e-mailbericht en enige bijlage is uitsluitend bestemd voor de geadresseerde(n) en strikt vertrouwelijk of anderszins wettelijk beschermd. Openbaarmaking aan derden, in welke vorm dan ook, is alleen toegestaan na toestemming van Omroep MAX. Indien u niet de geadresseerde bent, verzoeken wij u vriendelijk doch dringend het e-mailbericht te retourneren aan de verzender en het origineel en eventuele kopie├źn te verwijderen en te vernietigen. Omroep MAX is niet aansprakelijk voor virussen in dit e-mailbericht en/of enige bijlage.

Omroep MAX kan op geen enkele wijze verantwoordelijk of aansprakelijk worden gehouden voor schade ontstaan door het onjuist versturen en ontvangen van de inhoud van dit bericht.