Privacyverklaring

Uw privacy is voor Omroep MAX van groot belang. Wij houden ons dan ook aan de privacywet (de Algemene verordening gegevensbescherming. Hierna ook de “AVG”). Dit betekent dat uw gegevens veilig bij ons zijn en dat wij ze altijd netjes gebruiken.

In het kort

Bij het gebruik van uw gegevens houden wij ons aan de eisen die de privacywetgeving stelt. Dat betekent onder andere dat:

 • wij duidelijk vermelden met welke doeleinden wij persoonsgegevens gebruiken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • wij onze verzameling van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor legitieme doeleinden;
 • wij u eerst vragen om uitdrukkelijke toestemming om uw persoonsgegevens te verwerken in gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • wij passende beveiligingsmaatregelen nemen om uw persoonsgegevens te beschermen en dat ook eisen van partijen die in onze opdracht persoonsgegevens verwerken;
 • wij uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op aanvraag onder andere ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen.

In deze privacyverklaring leggen we uit wat we bij Omroep MAX doen met de informatie die u aan ons geeft of die wij verzamelen.

Deze privacyverklaring is voor het laatst aangepast op 12 februari 2019.

Gebruik van persoonsgegevens

Bij het gebruiken van onze websites en diensten is het mogelijk dat wij de volgende informatie van en over u verkrijgen:

 • Uw naam en adres
 • Telefoonnummer
 • E-mailadres
 • Klikgedrag en cookies
 • Geboortedatum
 • Geslacht
 • Factuuradres
 • Betalingsgegevens
 • Uw nickname
 • Uw (profiel-) foto
 • Foto’s, filmpjes en geluidsfragmenten
 • Berichten in apps en sms
 • Inbelgegevens
 • Apparaatgegevens/IP-adres
 • Accountgegevens
 • Gebruiksgegevens
 • Gegevens over deelname aan periodieke acties
 • Gegevens met betrekking tot deelname/bijdrage aan een programma

De wet noemt dit “persoonsgegevens” en zegt dat we die alleen mogen gebruiken als we precies uitleggen waarom en met welke reden. Dit leest u hieronder.

De van u ontvangen persoonlijke gegevens kunnen wij voor verschillende doelen gebruiken:

 • Het op uw verzoek aanmaken van een account, waarmee u in kunt loggen;
 • Het verzorgen van een door u geplaatste bestelling;
 • Het afsluiten van een abonnement;
 • Het verwerken van uw lidmaatschap;
 • Het toesturen van een kerstkaart, tevens dienend als servicebericht om u te kunnen attenderen op het uitvoeren van een verificatie van uw persoonlijke lidmaatschap gegevens;
 • Het op uw verzoek toesturen van aanbiedingen van Omroep MAX via post, e-mail of telefonisch of u op de hoogte houden van omroepactiviteiten;
 • Het beantwoorden van uw vragen of het vragen om uw mening;
 • Het uitvoeren van onderzoek, onder meer via het MAX Opiniepanel, om onze diensten te verbeteren;
 • Het selecteren van kandidaten voor diverse programma’s van Omroep MAX;
 • Het verwerken van uw deelname aan een manifest;
 • Het verbeteren van onze websites en programma’s;
 • Het aanbieden van prijsvragen en spellen;
 • Het na uw toestemming tonen van gepersonaliseerde advertenties en het meten van de effecten van deze advertenties.

In juridische zin betekent dit dat wij uw gegevens gebruiken op uw verzoek, wanneer wij een overeenkomst met u hebben, wanneer wij hier een gerechtvaardigd belang voor hebben of wanneer wij dit op basis van de wet verplicht zijn om te doen.

Gegevens die wij ontvangen van derden

Naast dat wij uw gegevens rechtstreeks van u ontvangen wanneer u bijvoorbeeld een account op onze website aanmaakt of wanneer u lid wordt van Omroep MAX, kan het ook zijn dat wij uw gegevens van derden ontvangen.

Zo ontvangen wij uw gegevens mogelijk via de organisatie Whooz (www.whooz.nl/privacy-en-voorwaarden). Wij ontvangen deze gegevens om u aan te kunnen schrijven met extra informatie over onze dienstverlening en een mogelijk lidmaatschap bij Omroep MAX. Dit omdat wij denken dat deze informatie interessant voor u is. In het geval u nog geen lid bent van Omroep MAX gebruiken wij deze gegevens uiteraard uitsluitend om u attent te kunnen maken op onze diensten.

Ook op deze mogelijke verwerking van uw persoonsgegevens is de rest van deze privacyverklaring natuurlijk gewoon van toepassing.

Bewaren

Wij bewaren uw gegevens zolang als dat nodig is om te voorzien in de hierboven genoemde doelen, zoals om u gebruik te laten maken van uw abonnement. Wanneer wij de gegevens niet meer nodig hebben worden deze gewist, tenzij wij een wettelijke plicht hebben om de gegevens langer te bewaren.

Verstrekking aan andere bedrijven of instellingen

Wij geven uw persoonsgegevens alleen aan andere bedrijven of instellingen als dat nodig is voor het functioneren van onze websites en/of diensten. Denk hierbij aan een postbedrijf dat wij inschakelen om ons magazine naar onze leden te versturen, of bijvoorbeeld vakbonden om deelname aan een manifest mogelijk te maken. Daarnaast is het mogelijk dat wij uw persoonsgegevens moeten afstaan indien dat wettelijk verplicht is (bijvoorbeeld als de politie dat eist bij een vermoeden van een misdrijf, als het aantal leden wettelijk moet worden vastgesteld). Ook kunnen wij uw gegevens delen met andere bedrijven of instellingen in het geval u hiervoor toestemming heeft gegeven (bijvoorbeeld bij een samenwerking met een ander bedrijf of instelling ten behoeve van een actie en/of prijsvraag, waarbij u aangeeft meer informatie van dit bedrijf of deze instelling te willen ontvangen). Wij zullen uw persoonsgegevens nooit verkopen aan andere bedrijven of instellingen voor commerciële doeleinden van derden.

Cookies

Onze websites gebruiken cookies. Cookies zijn kleine bestanden waar we informatie in kunnen opslaan zodat u die niet steeds hoeft in te vullen. Maar we kunnen er ook mee zien dat u ons weer bezoekt. In onze cookieverklaring kunt u hier meer over lezen.

Beveiliging

Beveiliging van persoonsgegevens is voor ons van groot belang. Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. Wij maken gebruik van beveiligde netwerkverbindingen. Dat wil zeggen dat de verbinding tussen u en ons beveiligd is. Gegevens die tussen uw en onze systemen verstuurd worden, blijven vertrouwelijk.

Wijzigingen in deze privacyverklaring

Wanneer onze websites en/of diensten wijzigen, moeten wij natuurlijk ook de privacyverklaring aanpassen. Let dus altijd op de datum hierboven en kijk regelmatig of er nieuwe versies zijn.

Inzage en wijzigen van uw gegevens

Als u vragen hebt of wilt weten welke persoonsgegevens wij van u hebben, kunt u altijd contact met ons opnemen. Zie de contactgegevens hieronder.

U hebt de volgende rechten:

 • uitleg krijgen over welke persoonsgegevens we van u hebben en wat we daarmee doen;
 • inzage in de persoonsgegevens die we van u hebben;
 • het laten corrigeren van fouten (u kunt ook zelf uw gegevens wijzigen);
 • het laten verwijderen van verouderde persoonsgegevens;
 • het verplaatsen van uw gegevens;
 • intrekken van toestemming;
 • bezwaar maken tegen een bepaald gebruik.

Let op dat u altijd duidelijk aangeeft wie u bent, zodat we zeker weten dat we geen gegevens van de verkeerde persoon aanpassen of verwijderen.

Klacht indienen

Wij helpen u natuurlijk graag bij vragen over het gebruik van uw persoonsgegevens door Omroep MAX. U kunt contact met ons opnemen via de onderstaande contactgegevens. Als u vindt dat wij u niet op de juiste manier helpen, dan heeft u het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Omroepvereniging MAX

Media Park
Joop van den Endeplein 9
1217 WJ Hilversum
035-677 61 88

Onze functionaris gegevensbescherming is te bereiken via privacy@omroepmax.nl
Let op: Uw e-mail moet het woord AVG of Officer bevatten.

Het is tevens mogelijk online ons contactformulier in te vullen.