Lidmaatschapsvoorwaarden

E.1 Lidmaatschap staat open voor iedereen. Alleen MAX leden van 16 jaar en ouder worden meegeteld voor de berekening van het aantal leden van MAX.

E.2 Contributie

De contributie bedraagt € 8,50 per jaar. Voor dit bedrag bent u een jaar lang lid van MAX. U ontvangt 5 maal per jaar per post het MAX ledenblad en u ontvangt tweewekelijks per mail de online versie van het ledenblad.

E.3 Lidmaatschapsduur en opzegging

Een lidmaatschap is geldig voor het kalenderjaar waarin het wordt aangemeld. Het lidmaatschap wordt automatisch verlengd tot wederopzegging. Lidmaatschappen kunnen uitsluitend schriftelijk worden opgezegd (per brief of mail), minimaal 2 maanden voor het einde van de lidmaatschapsperiode.

E.4 Betaalwijze & betaling

U kunt uw contributie uitsluitend per jaar betalen. U kunt kiezen voor betalen via iDEAL, via automatische incasso of door middel van een overschrijving naar uw bank via een factuur. Indien u kiest om met iDEAL te betalen, wordt uw jaarlijkse contributie in het vervolg via automatische incasso ingehouden van hetzelfde bankrekeningnummer.

E.5 Gegevens aan derden

Uw gegevens worden uitsluitend gebruikt door MAX en worden niet verstrekt aan derden.