Voorwaarden deelname aan programma’s

I.1 Indien u zich aanmeldt om deel te nemen aan een programma, verzamelt MAX uw gegevens om contact met u te kunnen onderhouden als u uitgekozen wordt om deel te nemen aan het programma waar u zich voor heeft opgegeven.

I.2 Indien het programma waarvoor u zich heeft opgegeven in opdracht van MAX door een externe producent wordt geproduceerd, zullen uw gegevens door MAX aan deze producent worden verstrekt.

I.3 Als u niet in aanmerking komt voor deelname, zullen de van u verzamelde gegevens worden vernietigd. Als u wel deelneemt zullen uw gegevens worden vernietigd na laatste uitzending van de serie.

I.4 Op de verwerking van persoonsgegevens zijn de bepalingen van de Wet Bescherming Persoonsgegevens en het bepaalde in artikel D. van deze algemene voorwaarden van toepassing, waarbij geldt dat de verwerking van uw persoonsgegevens beperkt is tot het bepaalde in dit artikel D.