Voorwaarden MAX app’s

J.1 Algemeen
De voorwaarden die van toepassing zijn op het gebruik van een MAX app hebben tot doel de app een veilige en aangename (spel)omgeving te maken voor alle gebruikers.

J.2 MAX is niet aansprakelijk te stellen voor eventuele technische fouten, spelfouten, onjuiste tekst of andere onvolkomenheden in de app.

J.3 MAX behoudt zich het recht voor om alle gedragingen van gebruikers die niet passen binnen het reguliere spelverloop te interpreteren als spelbederf en daar passende maatregelen voor te nemen.

J.4 Indien een gebruiker zijn inloggegevens kwijt is, streeft MAX ernaar om deze gegevens zo snel mogelijk te achterhalen middels de “wachtwoord vergeten link”. MAX is niet aansprakelijk te stellen voor het verlies van een speelronde in een spel, doordat een gebruiker niet kan inloggen. MAX biedt geen garantie en is ook niet verplicht om de inloggegevens te achterhalen.

J.5 Inbreuk op de integriteit van de app (waaronder, maar niet beperkt tot hacks, reverse engineering en manipulatie) zijn voldoende reden voor MAX om de betreffende gebruiker uit te sluiten van verder gebruik van de app.

J.6 MAX behoudt zich het recht voor om een bericht op elk moment te verwijderen om welke reden dan ook. Daarnaast behoudt Omroep MAX zich het recht voor om de Algemene voorwaarden op elk moment te kunnen wijzigen.