Voorwaarden MAX Opinie Panel

K.1 De redactie van het MAX Opinie Panel beschermt de privacy van de deelnemers. Alle privacygevoelige informatie die de deelnemers aan ons verstrekken valt onder deze voorwaarden. De redactie spant zich naar alle redelijkheid in om de gegevens van de deelnemers vertrouwelijk te behandelen en alleen te gebruiken voor doeleinden zoals in deze voorwaarden omschreven.

K.2 Vastleggen en gebruik van persoonlijke gegevens

Deelnemers aan het MAX Opinie Panel wordt gevraagd om bepaalde persoonlijke gegevens te verstrekken. Nadat de deelnemer daarvoor uitdrukkelijk toestemming heeft verleend, kunnen de gegevens gebruikt worden voor de volgende doeleinden:

  • De gegevens van de deelnemers verzamelen in een database en hierin selecties maken;
  • De geselecteerde deelnemers per e-mail benaderen voor deelname aan enquêtes;
  • Aan de hand van de uitslagen van deze enquêtes uitspraken doen over de meningen van de deelnemers;
  • Deze meningen publiceren via televisie, radio, websites en andere kanalen. Ook kunnen ze openbaar worden gemaakt (door overname) in andere media.
  • Het Opiniepanel kan via een nieuwsbrief deelnemers informeren over de uitslag(en) van de enquête(s) van het Opiniepanel, panelgerelateerd nieuws en overig nieuws ter zake van de uitzendingen van MAX. Uitschrijven kan door middel van een opt-out.

K3. Gegevens wijzigen
Deelnemers kunnen zich verzetten tegen de verwerking van hun persoonlijke gegevens. Zij kunnen op elk gewenst moment hun accountgegevens wijzigen of zich uitschrijven uit het MAX Opinie Panel. Deelnemers krijgen regelmatig de gelegenheid om hun profielgegevens aan te passen. Bij vragen is het mogelijk om een e-mail te sturen aan opinie@omroepmax.nl