Ledenraad

Ledenraad

De Ledenraad is het hoogste statutaire orgaan van Omroep MAX. Leden van de Ledenraad worden gekozen door de leden uit hun midden. De Ledenraad heeft een aantal statutaire taken en bevoegdheden. Zo stelt deze het meerjarenbeleid en de jaarrekeningen vast en benoemt de leden van de Raad van Toezicht.

De huidige leden zijn:

 • Mw. M. Stokvis (voorzitter)
 • Mw. T. Boere
 • Dhr. R. Bremer
 • Mw. L. Buijs
 • Mw. T. van der Heijden
 • Dhr. H. van ’t Hooft
 • Mw. I. Linders
 • Dhr. K. Martin
 • Mw. D. Muiser
 • Mw. G. Oosterhoff
 • Dhr. B. Plugge
 • Mw. J. Zwijnenburg

Alles over Organisatie