Samenwerking

Omroep MAX werkt samen met verschillende partijen.

Samenwerkingsomroep MAX – WNL

In de huidige erkenningsperiode 2022-2026 vormt Omroep MAX met Omroep WNL een samenwerkingsomroep. Hiertoe is de stichting Samenwerkingsomroep MAX-WNL in het leven geroepen. Deze stichting kent een Bestuur bestaande uit Jan Slagter (bestuurder MAX, voorzitter) en Bert Huisjes (bestuurder WNL) en een Raad van Toezicht bestaande uit een afvaardiging van de Raden van Toezicht van de beide omroepverenigingen. 

Waar MAX eerder de toen nog aspirant-omroep WNL als “host” conform de Mediawet faciliteerde, is nu de bestaande samenwerking verder geformaliseerd. De beide omroepverenigingen MAX en WNL delen een erkenning voor de huidige erkenningsperiode, nu de wet (nog) niet voorziet in extra erkenningen voor nieuwe toetreders tot het omroepbestel. De ondersteuning van MAX aan WNL met diverse diensten, onder meer op het gebied van facilitaire zaken, ICT, personeelszaken, juridische zaken, ledenadministratie en bestuurlijke zaken is geïntensiveerd. Ook maakt WNL gebruik van de studio’s van MAX tegen marktconforme vergoedingen. Met de vorming van deze samenwerkingsomroep draagt Omroep MAX bij aan de doelmatige inrichting van de Publieke Omroep en blijft tegelijk de zo belangrijke en waardevolle externe pluriformiteit van het publieke omroepbestel overeind. 

De beide omroepverenigingen zijn namelijk verder volstrekt onafhankelijke verenigingen, met ieder een eigen Raad van Toezicht, Ledenraad en Directie en vooral natuurlijk met ieder eigen en herkenbaar media-aanbod op alle mogelijke voor de eigen doelgroep relevante platforms en met gescheiden budgetten. 

Binnen NPO

Omroep MAX is een publieke omroepvereniging en is onderdeel van het publieke omroepbestel. Omroep MAX is er niet alleen om de missie van de omroepvereniging zo goed mogelijk te vertalen naar voor de doelgroep de vijftigplusser relevant en herkenbaar media-aanbod. MAX levert ook samen met de andere publieke omroepen en de NPO een actieve bijdrage aan de realisatie van de doelstellingen van de publieke omroep als geheel.

Met regionale omroepen

Omroep MAX heeft van oudsher veel aandacht voor de regio in zijn programmering. Dat is alleen maar toegenomen in de actieve samenwerking die MAX met de regionale omroepen heeft, zoals voor de realisatie van het regioblok. Voor de totstandkoming hiervan heeft MAX de coördinatie voor de gezamenlijke publieke omroepen, om in samenwerking met de NPO, het aanbod van de regionale omroepen op de landelijke netten een plek te geven. Maar MAX gaat ook zelf regelmatig in eigen co-producties de samenwerking aan.

Met sociaal-maatschappelijke en culturele organisaties

Omroep MAX gaat, als omroep met een groot sociaal hart, ook regelmatig de samenwerking aan met een breed scala aan vooral sociaal-maatschappelijke partners, wat wederom bijdroeg aan de maatschappelijke relevantie en verankering van MAX.

Een greep uit onze samenwerkingspartners: Community Een tegen Eenzaamheid, De Hersenstichting, De Luisterlijn, De Nationale Veteranendag / De Witte Anjer, Ministerie van VWS, Ministerie van Defensie, Nationale leescoalitie, Netwerk van Organisaties van Oudere Migranten (NOOM), Ouderenbonden (o.a. KBO-PCOB / Nationaal Ouderenfonds) en het Thrillerfestival.

Albert

Omroep MAX neemt actief deel aan Albert, een samenwerkingsverband op het gebied van duurzaamheid waarin intussen meerdere publieke omroepen en de NPO samenwerken met als doel hun CO2-uitstoot te verlagen. Via de website wijzijnalbert.nl wordt veel kennis gedeeld over het onderwerp. Met een online CO2-calculator kunnen producers de CO2-voetafdruk van hun programma meten. En verder zijn er ‘Carbon Action Plan Trainingen’ voor programmateams die onder leiding van een Albert-trainer een plan van aanpak maken om de uitstoot van hun programma te reduceren. Albert maakt onderdeel uit van het internationale netwerk Albert International.

Alles over Organisatie