Onze missie

Onze missie

Omroep MAX laat vijftigplussers zien zoals ze vaak zijn: zeer actieve mensen, betrokken bij hun omgeving en volop onderdeel van de moderne maatschappij. Enerzijds is dat om de samenleving te laten zien dat ouderen actief meedoen en meetellen, anderzijds als oproep om hun positie als actief mens en burger te behouden of in te nemen. MAX sluit daarbij niet de ogen voor de mindere kanten van het ouder worden zoals eenzaamheid en een verslechterende gezondheid.

Dé vijftigplusser bestaat niet, maar onderscheidt zich als groep wél van andere leeftijdsgroepen. Juist de vijftigplusser is door alle positieve en negatieve ervaringen in staat om het leven ten volle te vieren. Door alle levenservaring kan hij/zij als geen ander normen en waarden aan anderen overbrengen.

MAX maakt content specifiek vanuit de leef- en denkwereld van die vijftigplussers. Onderscheidend is vooral de manier waarop MAX die content maakt en de doelgroep bereikt. Vanuit een onafhankelijke positie, zowel van politiek als geloof, bereikt MAX de ouderen op een manier die hen aanspreekt.

MAX wil de vijftigplussers niet alleen kwalitatief hoogwaardige content bieden, maar ook opkomen voor hun belangen. MAX zet zich elke dag in om het leven van ouderen te verbeteren en te veraangenamen, in Nederland en daarbuiten.

De kernwaarden van Omroep MAX zijn dan ook: betrokken, verbindend en betrouwbaar.

Alles over Wie wij zijn