Dit is MAX

Dit is MAX

Omroep MAX levert als publieke omroep een breed palet aan media-aanbod voor zijn doelgroep de vijftigplusser; passend bij diens leef- en denkwereld en vanuit een onafhankelijke positie, zowel ten opzichte van geloof als politiek.

MAX onderscheidt zich daarbij ook door een unieke productiewijze, waarbij alle content voldoet aan specifieke criteria als minder gehaaste gesprekken, geen ongevraagd tutoyeren en minder snelle montage.

MAX komt als omroepvereniging met een groot sociaal hart ook op voor de belangen van zijn doelgroep met programmering als Meldpunt en MAX vakantieman. Titels die onder meer gevoed worden met wat er bij onze achterban leeft via het MAX Opinie Panel. Ook in samenwerking met de stichting MAX Maakt Mogelijk zet MAX zich in voor kwetsbare ouderen; evenals met seniorencoaches en de MAX Ombudsman voor hulp bij juridische vragen.

Omroep MAX is sowieso een bijzonder actieve vereniging die een breed scala aan activiteiten biedt en daarmee voortdurend in verbinding staat met zijn achterban. Via het digitale platform MAX Meeting Point kunnen de inmiddels ruim 430.000 leden ook onderling contact zoeken.
MAX ziet erop toe dat zijn ‘merken’ duidelijk gerelateerd zijn aan missie en kernwaarden – betrokken, verbindend en betrouwbaar -, zodat MAX duidelijk herkenbaar is als afzender en als dé omroep voor vijftigplussers. Waar relevant werkt MAX samen met andere publieke omroepen en met maatschappelijke en culturele organisaties.

MAX is aanwezig op alle mogelijke netten, zenders en platforms met media-aanbod in een breed scala aan genres – van human interest, opinie en kennis & educatie tot en met drama en documentaire – en alle thema’s en onderwerpen die voor onze doelgroep relevant zijn, waaronder eenzaamheid en gezondheid. Van oudsher is er veel aandacht voor de regio.
We gebruiken online om de dialoog met onze doelgroep aan te gaan, om te verdiepen en te verrijken; met zowel webonly’s als verrijking bij lineaire programma’s en maken ook content specifiek voor NPO Start/Plus.

MAX wil de zichtbaarheid en deelname van ouderen aan de samenleving bevorderen en levert als omroep met een groot sociaal hart voor ouderen een unieke en onmisbare bijdrage aan het pluriforme publieke omroepbestel. Een bijdrage die in de vergrijzende samenleving alleen maar aan belang toeneemt.

Alles over Wie wij zijn