Directie

Jan Slagter is directeur-bestuurder van Omroepvereniging MAX. Hij is ook de geestelijk vader en oprichter van Omroep MAX.

Jan Slagter

Jan Slagter is directeur-bestuurder van Omroepvereniging MAX. Hij is ook de geestelijk vader en oprichter van Omroep MAX.

Als directeur is hij belast met het besturen van de vereniging en bewaakt hij de onafhankelijkheid en integriteit van de omroep. Hij is eindverantwoordelijk voor het beleid en alle processen die de resultaten, doelstellingen en de kwaliteit van de werkzaamheden van de vereniging dienen. Behalve dat hij de dagelijkse leiding heeft bij MAX presenteert hij zo nu en dan ook programma’s, waaronder voor televisie ‘MAX Maakt Mogelijk’.

Jan Slagter is al jarenlang actief in de maatschappelijke sector, waarbij hij zich met name inzet voor het welzijn van diverse groepen kwetsbare mensen. Vanuit deze maatschappelijke betrokkenheid heeft hij destijds in 2002 besloten om Omroep MAX op te richten. Hij was van mening dat er bijzonder weinig gedaan werd voor ouderen op radio en televisie en besloot het heft in eigen handen te nemen.

Naast zijn functie als directeur-bestuurder van MAX vervult Jan nog nevenfuncties met name op sociaal-maatschappelijk vlak. Zo is hij actief als ambassadeur van Een tegen Eenzaamheid.

Alles over Organisatie