Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht is belast met het toezicht op de algemene gang van zaken binnen de omroep en met het toezicht op de directie en het door de directie gevoerde beheer en beleid. De Raad staat de directie, gevraagd en ongevraagd ter zijde. De Raad richt zich uitsluitend op het belang van de vereniging en alle betrokkenen, rekening houdend met het gemeenschappelijk belang van het bestel.

 

Samenstelling Raad van Toezicht

  • De heer André Kamphuis (voorzitter)
  • Mevrouw Cathy Spierenburg
  • De heer Gerard Dielessen
Raad van Toezicht - MAX

vlnr: André Kamphuis, Cathy Spierenburg, Gerard Dielessen

De leden van de Raad van Toezicht worden benoemd voor een periode van 5 jaar, met een optie tot herbenoeming. André Kamphuis is benoemd per 17 augustus 2015, Cathy Spierenburg per 1 januari 2020 en Gerard Dielessen per 1 juni 2021.

Profiel leden Raad van Toezicht

Huishoudelijk Reglement Raad van Toezicht

Rooster van Aftreden

Alles over Organisatie