Statuten

Hier vindt u de statuten van Omroepvereniging MAX. In 2022 zijn deze geüpdatet en als zodanig vastgesteld in december 2022 door de Ledenraad van Omroepvereniging MAX.